Datingsider uten registrering

Dette gjelder uavhengig av om du har fått vedkommendes tillatelse eller ikke.

Du er forpliktet til å etter beste evne fylle din profilside på en seriøs måte.

Informasjon og datafiler som er undergitt opphavsrett eller som er beskyttet på annet grunnlag må ikke gjøres tilgjengelig uten samtykke fra rettighetshaveren eller med hjemmel i lov, såfremt rettighetshaveren er andre enn deg selv.

Som bruker skal Du heller ikke bruke Norgesdates tjenester til å tilby eller etterspørre seksuelle tjenester i bytte mot betaling, husvære eller annet vederlag, drive eller markedsføre kommersielle tjenester, pyramide-/pengespill eller annen virksomhet som ikke er forenlig med tjenestenes karakter eller i strid med norsk lov.

47 2 01 60 29 Å kysse og en perfekt helhet Han mens pusten.

Tjenestene skal bare brukes av privatpersoner til private formål.

Leave a Reply